Tlak zraka Tlak zraka je sveden na srednju razinu mora.