Tablica frekvencija (postotak na uzorku od 121 mjerenja)
Smijer 0-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s >10 m/s Ukupno
S 0.83 0 0 0 0 0 0.83
SSI 0 0 0 0 0 0 0
SI 0 0 0 0 0 0 0
ISI 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 0
IJI 0 0 0 0 0 0 0
JI 0 0 0 0 0 0 0
JJI 0 0 0 0 0 0 0
J 0 0 0 0 0 0 0
JJZ 0 0 0 0 0 0 0
JZ 0 0 0 0 0 0 0
ZJZ 0 0 0 0 0 0 0
Z 4.13 5.79 4.96 0 0 0 14.88
ZSZ 33.88 31.40 2.48 0 0 0 67.76
SZ 9.92 0.83 0 0 0 0 10.75
SSZ 4.96 0.83 0 0 0 0 5.79
Ukupno 53.72 38.85 7.44 0.00 0.00 0.00 %
Dan:
mjesečni prikaz
*Kliknite na kazalo za sakriti ili pokazati klasu vjetra
sakrij pozadinsku kartu
pokaži pozadinsku kartu