Mjerne postaje u stvarnom vremenu

BIOS DVA
Sobra
Stari Grad
Vis
Mali Lošinj
Vransko jezero - Prosika
Mikrobarografi